V letu 2020/2021 je naslovna letna tema “Voda in zdravilni turizem“!

Letošnja rdeča nit projekta je VODA IN ZDRAVILNI TURIZEM.

Voda je poleg gozda največje bogastvo Slovenije. Po vodnatosti je Slovenija na tretjem mestu v Evropi, pestre pa so tudi njene oblike: jezera, reke, potoki, brzice, slapovi, morje, izviri, toplice, vrelci..

Pri izvajanju projekta smo se osredotočili na okoliške pomembne/zdravilne izvire, pitnike, vodnjake, vodno pot, dogodivščine ob/na vodi, eksperimente z vodo, kroženje vode v naravi, sprostitvenih tehnik ob potoku in čistilno napravo. Vodilo nam je bilo: »Kaj bo otrok ob tem novega doživel, spoznal, naredil, pridobil?«

Vodja projekta: Marjana Tevč

CILJI

  • Otrok odkriva znamenitosti svojega kraja.
  • Otrok razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta v domačem okolju in zunaj njega ter se seznanja z vsebinami naravne in kulturne dediščine svojega kraja.
  • Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost.
  • Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih.