DEJAVNOSTI

  • V letu 2019/2020 je naslovna letna tema “Tla pod našimi nogami “!
   Vsebine: V vrtcu opazujemo male živali, tipamo in igramo se na talnih površinah, spoznavamo živali različnih področij na tleh preko različnih didaktičnih iger, si ogledamo slikovni material, posnetke in literaturo, izdelamo plakate. Naredimo hotel za deževnike, terarij za hišne mini živali, raziskujemo živi in neživi svet v gozdu, na travniku, kjer je voda, pesek, prst…
   Raziskujemo in se sprašujemo: Kakšen je pomen zemlje? Kdo živi pod našimi nogami? Kakšna je prst in kaj je v njej? Kako naj pazimo na naše okolje?
  • V letu 2018/2019 je naslovna letna tema “Minerali in kristali- čudovite stvaritve narave”!
   Vsebine: V vrtcu smo raziskovali svet kristalov in mineralov. Ugotavljali smo, kakšni so, kje so, kje jih najdemo, opazovali smo jih z lupo, sami smo gojili kristale iz soli, sladkorja in delali eksperimente. Iz obarvanega slanega testa smo oblikovali drage kamne različnih oblik, jih risali in barvali, jih poiskali v knjigah, v naravi, barvali smo kamenčke, se igrali s snežinkami, kameno soljo…. Obiskali smo Podzemlje Pece in si tam ogledali zbirke mineralov.
  • V letu 2017/2018 je naslovna letna tema “Utrip narave!
   Vsebine:  Pogovor z gozdarjem in lovcem- odkrivamo in spoznavamo bogastvo živega sveta v naših krajih, Gremo hranit živali v gozd, raziskujemo življenjske prostore ogroženih živali  in spoznamo te        živali – (divji petelin- gozd, metulji- travnik, mlake- žabe, jame- netopir…), rišemo, slikamo, izdelamo plakat, igramo se družabne in didaktične igre, opazujemo naravo…
  • V letu 2016/2017 je naslovna tema »Mi smo Unesco!«
   Vsebine: Družabna igra za vse generacije, kviz, filcanje, igre z volno in naravnim materialom, dopisovanje z vrtcem v Avstriji- GEO razglednica iz Črne, 0bisk muzejev… ali geoloških znamenitosti v občini Črna
  • V letu 2015/2016 je naslovna tema »Fosili – zgodbe iz preteklosti! «
   Vsebine: Ogled filmov iz preteklosti, razlaga besede FOSILI- ostanki izumrlih živali in rastlin, Listanje po revijah, enciklopedijah, slikanicah in knjigah, izdelovanje fosilnih obeskov, odtisov, magnetov, dekoracije v “jantarju”- smoli
  • V letu 2014/2015 je naslovna tema »Pestro, raznoliko, živo – v našem gozdu je zanimivo!«
   Vsebine: Pogovor z gozdarjem iz Črne in spoznavanje raznolikega življenja v njem, Sprehod po gozdi učni poti, krasitev novoletne jelke na vasi, sadimo drevo…Gozdne igre, nebeška lestev, Pravljice iz gozda, Živali iz gozda…
  • V letu 2013/2014 je naslovna tema »VULKANI – zemlja bruha, na površju se nekaj zakuha«.
   Vsebine: Vulkanski eksperimenti s Coca-colo in sodo v pesku, opazovanje in likovni izraz otrok o vulkanih- Raziskovali smo bližnji ugasli vulkan Smrekovec
  • V letu 2012/2013 je naslovna tema »Dinozavri – izumrlo življenje na Zemlji«
   Izdelujemo: Dino pokrivala, odtise in stopinje dinozavra, pravljico o Spredozavru… igra z majhnimi dinozavri, pogovori o življenju v pradavnini… Likovno, gibalno in drugo ustvarjanje na temo Dinozavri med nami, Izdelava velikanskega dinozavra iz škatel
  • V letu 2011/2012 je naslovna tema »Voda in kamen, neločljivo povezana dela narave«.
   Vsebine: plovnost, iz reke do pipe, topne in netopne snovi, voda in kamnine okoli nas, Ogled vodne črpalke v Žerjavu, čistilne naprave v Črni

   

   

  CILJI

  • Zabavno, poučno, nič mučno- učenje na zabaven način
  • Spodbujanje drugačnega pristopa k vzgoji in poučevanju, spodbujanje aktivnega odnosa do vsebin s področja geologije in raznolike ustvarjalnosti
  • Spodbujanje radovednosti otrok, da se navdušijo, razumejo vlogo narave in začutijo spoštovanje do nje v sedanjosti in preteklosti in to znanje povezujejo
  • Otrok se seznanja s spreminjanjem okolja in z lastnim spreminjanjem
  • Doživljanje žive in nežive narave v njenih estetskih razsežnostih
  • Otrok razvija interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta v domačem okolju in zunaj njega ter se seznanja z vsebinami naravne in kulturne dediščine svojega kraja
  • Spoznava delovni proces in razvija primeren odnos do dela in organizacijskih sposobnost