Cilj tega projekta je razvijati in ustvarjati učenje skozi gibanje in gibanje skozi učenje, povečati telesno dejavnost za krepitev zdravja , gibanje naj otroku postane nepogrešljiva navada in hkrati postane del njegovega vsakdanjika , ter izboljšanje učnega okolja in uspeha. Strokovni delavci bomo gibalne aktivnosti vključevali prav v vsa področja kurikuluma in v vse načrtovane dejavnosti in ne zgolj samo v področje gibanja.

V okviru projekta bomo v vrtcu izvajali celo paleto dejavnosti – nekatere bodo potekale preko celotnega šolskega leta, druge pa bodo enkratni dogodki oz. akcije namenjene spodbujanju gibalno aktivnega življenjskega sloga.

 

Preko celotnega šolskega leta bomo v vrtcu:

 • spodbujali uživanje vode tekom celotnega vzgojno – izobraževalnega procesa;
 • uporabljali pristope in metode FIT pedagogike;
 • na dnevni ravni uporabljali Fit kotiček
 • organizirali FIT gibalne odmore in FIT aktivno igrišče
 • vključevali FIT gibalne minute v vzgojni proces;
 • na dnevni ravni izvajali FIT jutranjo vadbo
 • se podajali na FIT aktivne sprehode in
 • obiskovali telovadnico, v osnovni šoli, na FIT vadbenih urah.

Po podprojektu » Učimo za življenje » bomo z različnimi akcijami, delavnicami in drugimi dejavnostmi obeležili :

 • SVETOVNI DAN HOJE – FIT hoja za zdravje – 15. oktober
 • SVETOVNI DAN STRPNOSTI – 20. november
 • FIT DAN BREZ MULTIMEDIJE – 21. januar
 • SVETOVNI DAN ZDRAVJA – 7. april in
 • SVETOVNI DAN GIBANJA – ŠPORTA in DRUŽINE – mesec maj

O vsem bomo starše in vse ostale obiskovalce vrtca obveščali preko FIT oglasne deske in spletne strani vrtca,…