FIT Slovenija je mednarodni projekt, katerega glavni cilje je spodbuditi otroke in kasnejše mladostnike k gibalnim/športnim dejavnostim; strokovne delavce pa s strokovnimi predavanji in praktičnimi delavnicami opremiti z metodami in pristopi, s katerimi lahko gibanju na široko odprejo vrata v svoje igralnice ter  – neodvisno od starosti otrok in področja po programu kurikuluma.
Avtorica projekta je ga. Barbara Konda, uni. dipl. fiziologinja in  del te zgodbe je postala tudi naša šola in s tem tudi naš vrtec. S tem smo se pridružili šolam in vrtcem v Španiji, Nemčiji, Veliki Britaniji in Islandiji, ter preko 68. šolam in 54. vrtcem v Sloveniji.
Fit4Kid model je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, tehnik, vsebin in smernic, ki se bodo osredotočale na povečano uporabo vadbe in telesne dejavnosti v predšolskem in osnovnošolskem obdobju.