Naloge mreže

  • Razširiti Mrežo gozdnih vrtcev in šol.
  • Zagotoviti prenos znanja in izkušenj med vrtci in šolami.
  • Zagotoviti kakovost poučevanja v naravnih okoljih.
  • Spodbujati uporabo gozdov in lokalnega naravnega okolja v učne namene.
  • Spodbujati odprte diskusije, delavnice in primere dobrih praks.

 

Cilji mreže

  • Pomagati prepoznati vrednost gozda kot učilnice in učnega pripomočka.
  • Vzpostaviti standarde poučevanja v naravnih okoljih.
  • Razviti koncept gozdne pedagogike.
  • Razviti koncept pedagogike v naravnih okoljih.
  • Se učiti in živeti skupaj.

 

Naša vizija je, da otroci odraščajo, se igrajo, učijo in razvijajo v skladu z lastno naravo. Velja, da je v gozdu vsak otrok sposoben učenja. Z vključevanjem narave v šole in vrtce omogočamo otrokom lažje doseganje ciljev, jim damo voljo do uspeha in prispevamo k celovitemu razvoju vsakega posameznika. Dejstvo je, da učinka učenja v naravnem okolju ne moremo izmeriti z oceno ali po tem, kaj lahko prinese dan ali leto – to so stvari, ki bodo otrokom ostale celo življenje. In to je učenje za trajnostni razvoj. (https://www.gozdna-pedagogika.si/)